ترانسفورماتور

خدمات تست:

  • تست آنالیز پاسخ فرکانسی (FRA)
  • تست اندازه گیری رطوبت ترانسفورماتور (FDS)
  • تست استقامت ولتاژ عایقی (Hipot)
  • تست مکانیابی تخلیه جزئی بوشینگ ترانسفورماتور
  • تست تانژانت دلتا و ظرفیت خازنی

رزومه مرتبط:

  • تست نشتی بوشینگ ترانسفورماتور نیروگاه سیکل ترکیبی قم
  • تست سیم‌پیچ روتور و استاتور و ترانسفورماتور نیروگاه شهید سلیمی نکا
  • تست تانژانت دلتا ترانسفورماتور نیروگاه سیکل ترکیبی قم

گالری تصاویر

فهرست