رزومه شرکت

ساخت تجهیزات تست:
 • دستگاه پرتابل تست الکتریکال تخلیه جزئی PD CON II
 • دستگاه تست آلتراسونیک تخلیه جزئی پرتابل Leakage Inspection
 • دستگاه تست درصد اتصال حلقه سیم‌پیچ تحریک روتور RSO
برخی مشتریان قراردادهای فروش:
 • پتروشیمی مارون – دستگاه تست آلتراسونیک تخلیه پرتابل Leakage Inspection
 • شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران-دستگاه تست آلتراسونیک تخلیه پرتابلLeakage Inspection
 • شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران – دستگاه پرتابل تست الکتریکال تخلیه جزئی PD CON II
 • شرکت توزیع نیروی برق کرمان – دستگاه تست آلتراسونیک تخلیه پرتابلLeakage Inspection
 • شرکت توزیع نیروی برق همدان-دستگاه تست آلتراسونیک تخلیه پرتابل Leakage Inspection
 • شرکت مادر تخصصی برق حرارتی- خدمات تست نیروگاهی
 • شرکت توسعه خدمات فوق تخصصی ترانسفورماتور پارس
توانمندی های تست:
 • تست الکتریکال و آلتراسونیک تخلیه جزیی انواع تجهیزات فشار قوی از جمله کابل، ترانسفورماتور، شینه و استاتور موتور و ژنراتور فشارقوی
 • صدور گزارش وتحلیل عیب یابی تست شامل پترن های PRPDA و PSA و ارائه راه حل
 • تست رطوبت FDS و آنالیز پاسخ فرکانسی FRA ترانسفورماتور های قدرت
 • تست استقامت ولتاژ فشار قوی Hipot جریان متناوب و مستقیم
 • تست مکان‌یابی منبع تخلیه جزیی به روش فراصوت
 • تست تانژانت دلتا و ظرفیت خازنی
 • تست اتصال حلقه و بدنه روتور (RSO)
 • تست میگر (مقاومت عایقی)
انواع تست کابل، روتور، استاتور و ترانسفورماتور نیروگاهی انجام‌شده:
 • تست سرکابل، برقگیر و بوشینگ ترانسفورماتور 63 کیلوولت پست آفریقا-برق تهران
 • تست تخلیه جزیی کابل 20 کیلوولت پست 400 کیلوولت بیرجند
 • تست سیم‌پیچ استاتور نیروگاه حرارتی رامین اهواز
 • تست سیم‌پیچ استاتور نیروگاه گازی شیراز
 • تست سیم‌پیچ استاتور نیروگاه خیام نیشابور
 • تست سیم‌پیچ روتور و استاتور نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه
 • تست سیم‌پیچ روتور و استاتور نیروگاه سیکل ترکیبی کهنوج شوباد
 • تست نشتی بوشینگ ترانسفورماتور نیروگاه سیکل ترکیبی قم
 • تست سیم‌پیچ استاتور نیروگاه پتروشیمی عسلویه
 • تست سیم‌پیچ روتور و استاتور و ترانسفورماتور نیروگاه شهید سلیمی نکا
 • تست سیم‌پیچ استاتور نیروگاه سیکل ترکیبی قم
 • تست فیدر 20 کیلوولت کبودرآهنگ توزیع نیروی برق استان همدان
 • تست خط 33 کیلوولت دانشگاه شهید چمران توزیع نیروی برق اهواز
 • تست تخلیه جزیی کابل 20 کیلوولت آزمایشگاه فشارقوی جهاد دانشگاهی
 • تست سیم‌پیچ روتور و استاتور نیروگاه سیکل ترکیبی خوی
 • تست ژنراتور نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان
 • تست سیم‌پیچ الکتروموتور نیروگاه شهید منتظری اصفهان
 • تست فیدر 20 کیلوولت فرودگاه شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان
 • تست ژنراتور نیروگاه شهید مفتح همدان نیروگاه رامین اهواز نیروگاه قم
 • تست شینه های ساخت شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران
 • تست تخلیه جزئی ژنراتور فولاد مبارکه اصفهان
 • تست تخلیه جزئی ژنراتور نیروگاه سد طالقان
 • تست شینه های ساخت شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران
 • تست شینه های ساخت شرکت فن ژنراتور مشهد
 • تست شینه های ساخت شرکت رشد و صنعت آزمایشگاه شرکت رشد و صنعت
 • تست شینه های نیروگاه شهید عباسپور آزمایشگاه‌های صنایع برق (EPIL)
 • تست ژنراتور نیروگاه سد لتیان و نیروگاه سد کلان
 • تست میگر، تست اندازه گیری امپدانس، تست اندازه گیری مقاومت DC، تست تخلیه جزئی، تست تانژانت دلتا
راه اندازی آزمایشگاه:
 • آزمایشگاه تخلیه جزیی شرکت فن ژنراتور مشهد
 • آزمایشگاه تخلیه جزیی شرکت سیمکاتک
 • آزمایشگاه تخلیه جزیی شرکت مگ الکتریک
 • آزمایشگاه تخلیه جزیی شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران
 • آزمایشگاه تخلیه جزیی شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان
مقالات پذیرش شده در نشریات و کنفرانس ها
 1. روش جدید کاهش نوسان گشتاور و تلفات جریان گردابی در موتور سنکرون مغناطیس دائم داخلی بیست و هشتمین کنفرانس بین‌المللی برق – 1392 تهران، ایران
 2. روش جدید کاهش ریپل گشتاور و تلفات جریان گردابی در موتور سنکرون مغناطیس دائم داخلی با تغییر در سطح خارجی روتور

پنجمین کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو-1392 تهران، ایران

 1. تشخیص خطا و شناسایی الگو در تست تخلیه جزئی شینه ژنراتور با استفاده از سنسور فراصوت بیست و هشتمین کنفرانس بین‌المللی برق – 1392 تهران، ایران
 2. آزمایش و بررسی درصد تضعیف سیگنال فراصوت حاصل از تخلیه الکتریکی جزئی در شینه ژنراتور قرارگرفته در داخل و خارج از شیار استاتور

پنجمین کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو-1392 تهران، ایران

 1. تفکیک تخلیه‌ جزئی داخلی وخارجی در آزمایش‌های پیرسازی شینه های ژنراتور

پنجمین کنفرانس تخلیه جزئی در تجهیزات الکتریکی 1393 تهران، ایران

 1. کاربرد «تحلیل توالی سیگنال (PSA) تخلیه الکتریکی جزئی» در تشخیص نوع عیب عایقی در شینه ژنراتورهای فشارقوی

بیست و نهمین کنفرانس بین‌المللی برق –1393 تهران، ایران

 1. Pulse Sequence Analysis of Partial Discharge during Accelerated Aging of Generated Bars

IJESRT (international journal of engineering sciences & research technology) 2014

 1. مقایسه تخلیه الکتریکی جزئی شینه ژنراتور، عایق‌بندی شده به روش Resin Rich و VPI با و بدون لایه تنظیم میدان داخلی

سیمین کنفرانس بین‌المللی برق –1394 تهران، ایران

فهرست