خطوط انتقال و توزیع

خدمات تست:

 • تشخیص و مکان یابی تخلیه جزئی مقره ها
 • مکان یابی تخلیه های جزئی در سرکابل خطوط فشار متوسط و قوی
 • بررسی وضعیت عایقی خطوط توزیع هوایی

رزومه مرتبط:

 • شرکت توزیع نیروی برق قم
 • شرکت توزیع نیروی برق اصفهان
 • شرکت توزیع نیروی برق کرمان
 • شرکت توزیع نیروی برق همدان
 • شرکت توزیع نیروی برق اهواز
 • شرکت توزیع نیروی برق قزوین
 • شرکت توزیع نیروی برق البرز
 • شرکت توزیع نیروی برق لرستان

گالری تصاویر

فهرست