تولید موفقیت آمیز خازن کوپلاژ ژنراتورهای نیروگاهی با تاییدیه پژوهشگاه نیرو

Impulse test

 

پس از یک سال تحقیق و توسعه کارشناسان و متخصصان شرکت تسلا پیشرو بر روی ساخت خازن های کوپلاژ خشک که مختص ژنراتور های نیروگاهی می باشد، مجموعه تست های زیر در روز دوشنبه 99/4/30 در آزمایشگاه مرجع فشار قوی پژوهشگاه نیرو با موفقیت انجام شد:

تست تخلیه جزیی تا سطح ولتاژ ۳۰کیلوولت

تست استقامت ولتاژ تا سطح ولتاژ ۴۷کیلوولت

تست ایمپالس (صاعقه) تا سطح ولتاژ ۱۲۵کیلوولت


شایان ذکر است تمامی مراحل تحقیقات، طراحی، توسعه و مونتاژ این محصول در شرکت تسلا پیشرو صورت گرفته است.

Partial Discharge test

 

فهرست