انعقاد قرارداد با شرکت تعمیرات نیروگاهی صبا

انعقاد قرارداد همکاری با شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا برای تحلیل نتایج تست P.D آنلاین ژنراتور های نیروگاه سیکل ترکیبی قم توسط شرکت تسلا پیشرو در زمستان 1398 انجام گرفت.
تست P.D) Partial Discharge) از تست های تخصصی به منظور تشخیص عیوب احتمالی در عایق شینه های ژنراتور می باشد،این تست ها به صورت انلاین و یابه صورت دوره ای افلاین قابل انجام می باشند،که تحلیل نتایج تست از اهمیت بیشتری نسبت به اندازه گیری آن دارد.

دستگاه پرتابل اندازه گیری و آنالیز تخلیه جزئی
دستگاه پرتابل اندازه گیری و آنالیز تخلیه جزئی

درباره ی شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا:
به منظور بهره برداری بهینه و جامع از نیروگاه های تحت پوشش گروه صنایع برق و انرژی صبا، شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا در سال 1391 تاسیس گردید. فعالیت رسمی این شرکت از ابتدای سال 1392 با بهره برداری از فاز نخست نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر آغاز شد. اصلی ترین سهامدار این شرکت، شرکت صنایع برق وانرژی صبا می باشد.

در حال حاضر اداره و بهره برداری نیروگاههای شهید مدحج اهواز، سیکل ترکیبی خرمشهر، سیکل ترکیبی چابهار، سلطانیه زنجان، سیکل ترکیبی قم و سیکل ترکیبی جهرم بر عهده این شرکت می باشد.

ظرفیت نیروگاه های در حال بهره برداری این شرکت شامل نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر به ظرفیت 972 مگاوات، نیروگاه شهید مدحج (زرگان اهواز) به ظرفیت 418 مگاوات، نیروگاه چابهار به ظرفیت 415 مگاوات، نیروگاه سلطانیه زنجان به ظرفیت 648 مگاوات، نیروگاه سیکل ترکیبی قم به ظرفیت 714 مگاوات و نیروگاه افق ماهشهر به ظرفیت 648 مگاوات می باشد. ظرفیت نامی نیروگاه های در حال بهره برداری  این شرکت بالغ بر 4000 مگاوات می باشد.

فهرست