دستگاه پرتابل اندازه گیری و آنالیز تخلیه جزئی

ویژگی­ ها:

 • نمایش تعداد تخلیه های رخ داده
 • الگوی حل فازی تخلیه جزیی (PRPDA)
 • الگوی بار ظاهری بر حسب فاز وقوع تخلیه
 • الگوی تعداد تخلیه بر حسب فاز وقوع تخلیه
 • الگوی تعداد تخلیه بر حسب دامنه تخلیه
 • الگوی جمع بار بر حسب فاز وقوع تخلیه
 • جمع بار تخلیه جزیی
 • الگوی توالی پالس (PSA)
 • نمایش مقدار سینوسی شبکه فشارقوی تا kV100
 • خروجی USB جهت انتقال اطلاعات
 • نرم‌افزار مخصوص جهت گزارش تست
 • مجهز به الگوریتم هوشمند تشخیص سیگنال
 • کالیبراتور جهت فرایند کالیبراسیون
 • قابل‌حمل و کاربرپسند
 • کیف صنعتی مخصوص

کاربرد و قابلیت‌ها:

 قابلیت تشخیص و تعیین مقدار تخلیه جزیی بر روی تجهیزات فشارقوی شامل:
دستگاه پرتابل اندازه گیری و آنالیز تخلیه جزئی
دستگاه پرتابل اندازه گیری و آنالیز تخلیه جزئی
دستگاه پرتابل اندازه گیری و آنالیز تخلیه جزئی
دستگاه پرتابل اندازه گیری و آنالیز تخلیه جزئی
دستگاه پرتابل اندازه گیری و آنالیز تخلیه جزئی
دستگاه پرتابل اندازه گیری و آنالیز تخلیه جزئی

PD CON III

PD CON III
PD CON III
PD CON III
فهرست