انعقاد قرار داد پایش نشتی خطوط توزیع تهران بزرگ

به گزارش روابط عمومی شرکت تسلاپیشرو تست مکان یابی تخلیه جزئی خطوط توزیع در زمستان 1398 انجام گرفت.برای تست آلتراسونیک بوشینگ ویا مقره،با استفاده از روش مقایسه ای، آن المان هایی که دارای دامنه ی تخلیه ی جزئی فراصوت بالایی هستند را اولویت بندی کرده که در معرض بازدید و یا شستشو قرار بگیرند.روش آزمایش تشخیص الکتریکی تخلیه جزئی در طیف گسترده‌ای از شرایط به کار گرفته می‌شود. در برخی از این کاربردها، روش الکتریکی خیلی مفید واقع نبوده و معمولاً نتایج با تداخل بیش از حد نویز همراه می‌باشد که در یک محیط تحقیقاتی و یا کارخانه قابل کنترل می‌باشد ولی اغلب در نیروگاه‌ها و یا پست‌های فشارقوی قابل‌کنترل نمی‌باشد. در چنین شرایطی استفاده از روش‌های الکتریکی نیازمند جداسازی بر پایه‌ی خصوصیات در حوزه زمان و فرکانس می‌باشد. استفاده از چنین روش‌هایی معمولاً نیاز به کوپلرهای تخلیه جزئی بسیار تخصصی دارد که اغلب بایستی برای تجهیز مورد آزمایش طراحی شوند.

میزان حساسیت در روش تشخیص الکتریکی تخلیه جزئی با افزایش ظرفیت خازنی جسم مورد آزمایش کاهش می‌یابد. در یک تجهیز مورد آزمایش بزرگ مانند ترانس قدرت و یا تابلو سوئیچ گیر، تنها تشخیص حضور و دامنه تخلیه جزئی نمی‌تواند کمک زیادی به ما کند، مگر اینکه نشانه­ای از محل آن را نیز برایمان فراهم کند.
روش الکتریکی در تشخیص تخلیه جزئی روش مفیدی برای یافتن محل تخلیه جزئی نمی‌باشد، ولی روش تشخیص تخلیه جزئی فراصوت در تمامی موارد دارای مزیت مکان‌یابی نسبت به روش الکتریکی می‌باشد. روش تشخیص فراصوت تخلیه جزئی می‌تواند به صورت یک سیستم ایمن در مقابل با امواج الکترومغناطیس عمل کند. این روش می‌تواند در محل‌ها و مکان‌های نصب تجهیز استفاده شود که در آن کاربرد روش الکتریکی در حضور و تداخل امواج الکترومغناطیس به نصب کوپلرهای تخصصی تخلیه جزئی درون تجهیز نیاز خواهد داشت.
از دیگر مزایای این روش می‌توان به این اشاره کرد که حساسیت روش صوتی با تغییر در ظرفیت خازنی شی مورد آزمایش تغییر نمی‌کند و همچنین می‌تواند نشانه‌هایی از محل منبع تخلیه جزئی درون سیستم های پیچیده را برایمان فراهم کند.در برخی از شرایط برای رسیدن به مزایای بیشتر، ترکیبی از هر دو روش صوتی و الکتریکی استفاده می‌شود که برای تشخیص تخلیه جزئی و جلوگیری از آژیر­های نا به جا در نظارت‌هاآنلاین استفاده‌شده است.

فهرست